Dotacja

 

Dofinansowanie w ramach Dotacji na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: Poprawienie płynności finansowej firmy KADRSON Joanna Łabeńska

Wartość projektu: 23 535,33 zł

Cel projektu: wsparcie na utrzymanie działalności, przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid 19

Planowane efekty: kontynuacja działalności i dalszy jej rozwój

 

 

 

Dofinansowanie w ramach Projektu Modele Biznesowe

Tytuł projektu: Wzmocnienie wizerunku oraz zdobycie nowych klientów krajowych
i zagranicznych przez firmę KADRSON Joanna Łabeńska 

Wartość projektu: 112 910,00 zł

Cel projektu: Wzmocnienie wizerunku oraz zdobycie nowych klientów krajowych
i zagranicznych

Planowane efekty: Zdobycie nowych klientów na nowych rynkach (Niemcy, Austria)