Jak to się stało, że powstało.
Dowiesz się z tej książki
o historii cudu, trudu i fortuny